Sök

Röktest dagvattenledningar Grycksbo

Pollex AB kommer på uppdrag av Falu Energi & Vatten AB att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar under veckorna 47 och 48.

Berörda fastigheter har fått information. Vid undersökningen kommer röken att synas men den är ej farlig.

Vid frågor om detta jobb kontakta entreprenörens kontaktpersoner i första hand.

Christoffer 0705-98 42 56

Thomas 0705-98 30 70