Sök

Samrådsannons HVC Lasarettet

Falu Energi & Vatten ansöker om tillstånd till fortsatt verksamhet vid HVC Lasarettet.

Se den samrådsannons som publicerades i Falu-Kuriren och Dala-Demokraten 10 oktober.

Tillhörande handlingar :

  • Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Lasarettet.
  • Miljökonsekvensbeskrivning för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Lasarettet.

 

Synpunkter och frågor kan lämnas till dessa personer vid Falu Energi & Vatten:

 

Synpunkter kan även skickas med post till:

Falu Energi & Vatten

Att: Bengt Östling

Box 213

791 25  Falun

 

Synpunkter bör vara oss tillhanda senast 2014-10-31.

Därefter redovisas synpunkterna till Länsstyrelsen i en samrådsredogörelse.