Sök

Samrådsannons HVC Dalregementet

Falu Energi & Vatten ansöker om tillstånd till fortsatt verksamhet vid HVC Dalregementet.

Se den samrådsannons som publicerades i Falu-Kuriren och Dala-Demokraten 24 maj.

Tillhörande handlingar :

  • Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet.
  • Miljökonsekvensbeskrivning för fortsatt oförändrad verksamhet vid HVC Dalregementet.

 

Synpunkter och frågor kan lämnas till dessa personer vid Falu Energi & Vatten:

 

Synpunkter kan även skickas med post till:

Falu Energi & Vatten

Att: Bengt Östling

Box 213

791 25  Falun

 

Synpunkter bör vara oss tillhanda senast 2012-06-08.

Därefter redovisas synpunkterna till Länsstyrelsen i en samrådsredogörelse.