Sök

Snart dags för julgransinsamling igen.

Söndagen den 17 januari samlar Falu Energi & Vatten för fjärde gången in de julgranar som boende i Falu stad skänker. Det kommer även att finnas containrar uppställda i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö. Genom att ställa ut sin julgran gör man en aktiv insats för klimatet och för Ria-stugan.

De tusentals granar som tagits in som juldekoration kan fortfarande göra nytta efter julgransplundringen genom att bli till miljövänlig el och fjärrvärme vid Västermalmsverket. Granarna blir ett litet komplement till det ordinarie bränslet i kraftvärmeverken som är bark, grenar, toppar och returträ från återvinningscentralen på Ingarvet.

Julgransinsamlingen började som ett sätt att delta i den nationella kampanjen Vi värmer varandra som branschorganisationen Svensk Fjärrvärme startat. Hösten 2015 lanserades den nya kampanjen Ta vara på energin.

– Julgransinsamlingen är ett tydligt exempel där energin i de uttjänta granarna istället omvandlas till fjärrvärme och el. Vid det här laget tror jag att många känner till att granarna blir till miljövänlig värme som skänks till Ria-stugan, säger Bengt Östling, fjärrvärmechef.

Julgransinsamlingen har under åren 2013-2015 resulterat i fjärrvärme och el för 38 100 kronor till Ria-stugan.

Vid kraftvärmeverket tillverkas även pellets som används som bränsle i värmeverken i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö. Därför finns möjlighet att bidra till insamlingen genom att lämna sina granar i de containrar som är tillgängliga vid panncentralerna under söndagen.

Falu Energi & Vatten använder bland annat sina hybridsopbilar för att samla in granarna som Faluborna lämnar vid sin infart eller utanför flerbostadshusens soprum. På så vis slipper var och en kallstarta bilen och åka iväg för att slänga sin gran. Det minskar utsläppen av koldioxid med 1,5 kilo per bil.

Mer information finns på www.fev.se/julgranar.