Sök

Slutspurt markarbeten

Nu närmar vi oss färdigställandet av markområdet intill Västermalmsverket. Bullret kommer att fortgå under vecka 40 med mindre aktivitet vecka 41.

Vi har tidigare gått ut med information kring arbetet som pågår med att göra klart området intill kraftvärmeverket på Ingarvet. Buller uppstår när vi genomför schakt- och fyllningsarbete för det nya verksamhetsområdet.

Sprängnings- och krossningsarbetet är nu avslutat och det återstår enbart viss slutjustering. För att avsluta arbetet så snart som möjligt kommer entreprenören under vecka 40 arbeta måndag-torsdag mellan 06.00 och 18.00. Sedan återstår endast mindre aktivitet under vecka 41, måndag-torsdag mellan 06.30 och 16.00. Efter vecka 41 beräknas schakt- och fyllningsarbetet vara färdigställt.

Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter som uppstått och tackar för ert tålamod.

Har du frågor om arbetet? Kontakta vår byggledare Håkan Syrjä på 070-319 79 94 eller projektledare Sofie Bergsten 023-77 49 71.