Sök

Stora Biltvättarhelgen

Rädda grodorna, öringen och nattdoppet – tvätta bilen på macken istället!

När du tvättar bilen hemma på gatan rinner miljöfarliga tungmetaller tillsammans med tvättvattnet ner i dagvattenbrunnar och vidare, helt orenat, till närmaste sjö eller älv. Det förgiftar miljön för vattenlevande djur och växter, våra badsjöar och fiskevatten. Det påverkar också grundvattnet, det vatten vi dricker. 

Därför vill vi göra dig uppmärksam på hur viktigt det är tvätta bilen i en biltvätt, allra helst en miljömärkt biltvätt.

Under Stora Biltvättarhelgen den 26-27 april kan du visa att du tar ställning för miljön och tvättar bilen på macken istället!

De 140 första som tvättar i Falun får en hink med bra bilgrejer. Gäller följande utvalda miljövänliga biltvättar i samarbete med Falu Energi & Vatten:

• OKQ8 Gruvgatan/Hälsingberg

• Statoil Herrhagen/Vasagatan

• Preem Jungfrurondellen

• Tvätta Lätt Timmervägen/Ingarvet. OBS! Gäller 26/4, kl 10–12.

• Rolf Ericsson Bil, Tanka, Hälsinggården

 

Därför är det bättre med biltvätt

– Biltvätten har speciell utrustning som renar vattnet från oljerester, tungmetaller, föroreningar, kemikalier och tensider.

– Vid biltvätt hemma på uppfarten så rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnar som i sin tur fortsätter utan rening rakt ut i våra sjöar och älvar.

Läs mer om kampanjen och vad du kan göra på www.mittvatten.se