Sök

Styrelsen återkallar framställan till bolagsbildande

Styrelsen för Falu Energi & Vatten återkallar sin framställan att bilda datacenter-bolaget EcoDataCenter. Beslutet togs under fredagens styrelsemöte.

Bakgrunden till bolagsbildandet är affärsprojektet EcoDataCenter. Ett projekt som Falu Energi & Vatten drivit sedan 2013 tillsammans med det svenska entreprenörsföretaget EcoDC. Målet med projektet är att bygga världens första klimatpositiva datacenter.

Hitta rollfördelningar
Syftet med att bilda ett gemensamt bolag var att tydliggöra ansvarsroller mellan parterna.
– Återkallandet av framställan innebär att vi drar tillbaka styrelsens begäran om att få bilda datacenter-bolaget. Arbetet med projektet kommer dock att fortsätta. Att hitta rollfördelningen mellan Falu Energi & Vatten och Falu kommun blir en viktig del i arbetet, säger Bo Wickberg,
vice styrelseordförande i Falu Energi & Vatten.

Viktig granskning
Den 12 februari beslutade Falu Energi & Vattens vd, Per Dahlberg, om en oberoende granskning som ska titta närmare på bolagsbildningen med EcoDC. En granskning som kommer att genomföras av den externa revisionsbyrån KPMG.
– Styrelsen anser att det är viktigt med en sådan granskning och resultatet kommer att påverka vårt framtida ställningstagande när det gäller fortsatt utveckling av projektet, säger Bo Wickberg.

Resultatet från den oberoende granskningen förväntas vara klart till mitten av mars. 


Fakta/Projektet EcoDataCenter
EcoDataCenter är en världsunik lösning för hur man kan integrerar ett datacenter i ett redan hållbart energisystem. All värme som alstras i datacentret tas till vara.

Symbiosen mellan datacentret och, i det här fallet, Faluns energisystem gör att vi kommer minska utsläppen av koldioxid. Över en årscykel får datacentret en positiv inverkan på miljön.