Sök

Svar på P4 Dalarnas inslag om EcoDataCenter

Idag granskar Sveriges Radio P4 Dalarna vårt datacenter-projekt EcoDataCenter. Vi välkomnar medias intresse för projektet som kommer att mynna ut i världens första klimatpositiva datacenter och en ny svensk basindustri.

Har du missat morgonens P4-nyhet om EcoDataCenter? Klicka här och lyssna på inslaget.

Vi vill också passa på att ge ytterligare svar på de olika frågeställningar som inslaget eventuellt kan väcka. Per Dahlberg är vd för Falu Energi & Vatten och han kommer att ge svar på frågorna. 

Vad är EcoDataCenter för typ av projekt?
– EcoDataCenter är ett affärsprojekt som vi drivit tillsammans med det svenska entreprenörsföretaget EcoDC AB sedan 2014. Målet med projektet är att bygga världens första klimatpositiva datacenter. Det är tänkt att vi på sikt ska bygga tre hus. Vi börjar med att bygga ett hus och det är i första hand för det huset som vi bildar det nya bolaget.

Klimatpositivt datacenter – vad innebär det i praktiken?
– Datacentren som finns idag är några av de största energikonsumenterna i världen, vilket ger en hög klimatbelastning och stora kostnader. Det är ett problem som vårt gemensamma projekt, EcoDataCenter, tar på allvar. I praktiken innebär det att vi bygger upp ett datacenter som använder förnyelsebar energi och integreras i Faluns redan hållbara energisystem.

– All värme som alstras i datacentret tas till vara. Symbiosen mellan datacentret och Faluns energisystem gör att vi kommer att minska utsläppen av koldioxid. Över en årscykel får datacentret en positiv inverkan på miljön. Vi bygger med andra ord världens första klimatpositiva datacenter.

Vad är anledningen till att vi som kommunalt energibolag väljer att vara med och driva ett datacenter-projekt?
– Vi ser det som ytterligare ett sätt att förbättra vårt energisystem. Ett energisystem som vi tidigare prisat för vid District Energy Climate Awards i New York. Idag ska vi inte behöva slösa energi och elda för kråkorna eller värmer upp vatten som släpps ut i havet. Vi vill istället ta tillvara på den energin.

– Dessutom ser vi det som en stor möjlighet att utveckla Falun. Det ger arbetstillfällen och vi är med och bygger upp en ny svensk basindustri. Det ligger helt i linje med vår ägares vision ”Ett större Falun”.

Vi driver alltså projektet tillsammans med EcoDC AB som designar och bygger miljösmarta datacenter. Vilka ligger bakom företaget och varför gör vi det tillsammans med just dem?
– Det är privata näringsidkare som ligger bakom EcoDC AB. De har erfarenhet av att bygga datacenters och känner dessutom till marknaden, kunder, leverantörer, med mera.

I radio-inslaget ska EcoDC AB vara ett företag utan tillgångar och som gått med förlust sedan starten 2014. Reportern har bland annat tittat på företagets kreditvärdighet och kommit fram till att EcoDC AB ligger sämre till i rankingen än jämförbara företag. Han ifrågasätter hur ett sådant företag ska kunna investera i projektet. Vad svara du på det?
– EcoDC AB är ett helt nybildat bolag specifikt för det här projektet, så det är inte så konstigt att siffrorna ser ut som de gör.
– Det är bland annat för att säkerställa att de klarar av att investera som vi vill bilda det gemensamma bolaget, genom det måste EcoDC AB skjuta till kapital. Det regleras genom det aktieägaravtal som finns framtaget.

Imorgon kommer du att besöka kommunfullmäktige i Falu kommun för att ge de förtroendevalda information om datacenter-projektet. Vad är anledningen till det?
– Vi får inte bilda bolag utan att det beslutats i kommunfullmäktige. Det här är en ny verksamhet och lite speciell eftersom vi bildar det nya bolaget tillsammans med ett företag från det privata näringslivet. Därför känns det bra att få möjlighet att informera lite tydligare kring projektet.

Hur kommer ägarförhållandena se ut mellan Falu Energi & Vatten och EcoDC AB?
– Vi kommer att vara minoritetsägare i det nybildade bolaget. Falu Energi & Vatten kommer att äga 33 % och EcoDC AB kommer att äga 67 %. Vi kommer utifrån den fördelningen också att succesivt låna ut kapital som det nya bolaget behöver i uppstartsskedet. För de tre första åren bedöms det totalt vara 20 miljoner. Falu Energi & Vatten kommer att bygga och äga huset. Vi äger också marken som huset står på. Sedan hyr vi ut huset till det nybildade bolaget.

I inslaget intervjuas även EcoDC:s styrelseordförande, Børge Granli, kring deras möjligheter att investera i projektet. Han nämner bland nya personer som är på väg in som delägare och styrelsemedlemmar i EcoDC AB. Vad kan du berätta om det?
– Det är ingenting som vi vill avslöja ännu. Man ska dessutom komma ihåg att det inte är med privata personer som vi kommer att bilda det nya bolaget, utan med ett juridiskt bolag i form av EcoDC AB. Ägarkretsen i ett juridiskt bolag kan förändras, vanligen genom köp och sälj av aktier.

Vilka kriterier har Falu Energi & Vatten när vi går in i till exempel projekt med samarbetspartners?
– Det sker alltid på affärsmässiga grunder med fokus på lönsamhet. Den här investeringen gör vi av flera miljömässiga skäl, men också för att vi på sikt ser den som lönsam. Verksamheten med datacenter är inget som kommer att belasta skattebetalarna, utan tvärtom. Falu Energi & Vatten ger utdelning till Falu kommun, vilket sedan kommer kommuninvånarna till godo. 

Läs mer om EcoDataCenter på projekets webbsida. Klicka här.

Vill du veta mer om hur andra regioner i Sverige arbetar med datacenter? Läs om hur Norbottens län ska bli en världsledande region för klimat-smarta effektiva datacenter.

Läs även vilka effekter Facebooks etablering av datacenter i Luleå har haft för regionen. Klicka här för att läsa rapporten som är framtagen av konsultföretaget The Boston Consulting Group.