Sök

Svensk Fjärrvärme kommenterar TPA-utredningen

Idag presenteradades – utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, TPA.

I drygt åtta år har fjärrvärmemarknaden utretts i olika omgångar. Regeringar av skiftande färg har utrett hur konkurrensen på fjärrvärmemarknaden och kundernas inflytande kan öka. Idag presenterades den senaste i raden - utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, TPA.

Här kan du läsa vad Svensk Fjärrvärme tycker.