Sök

VA tipsar kring källaröversvämning

Att få översvämning i sin källare innebär ett stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen som du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från Falu Energi & Vatten väger aldrig upp de problem och skador som du drabbas av.

I häftet "Tips från VA - så undviker du översvämningar i källare" får du information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämningar. Vi tipsar även om hur du ökar ditt skydd mot översvämningar och hur du bör agera när olyckan är framme.

Falu Energi & Vatten arbetar ständigt med att förbättra avloppsnätet, men det går aldrig helt att undvika riskerna för källaröversvämning. Vi hoppas att vårt häfte ska guida dig vidare för att öka ditt skydd.

Så undviker du översvämningar i källare.