Sök

Underhållsbesiktning av Falu Elnäts luftledningar

Underhållsbesiktning av våra luftledningar och stolpar av trä kommer att påbörjas 2015-06-15 och beräknas vara slutförd 2015-10-30. Besiktningen sker från marken och utförs av vår entreprenör Kraftkonsult AB.

Områden som berörs:
Bjursås med omkringliggande byar: Hagen-Övre Larssveden-Baggarvet, Bodarna-Kvarntäkt-Slättberg-Rog-Lurgården, Orrholen-Attjärnbo-Ol Larsbo-Fjällgrycksbo-Finnbo, Björsberg-Mossbo-Liholen, Svedjelund-Baggbo-Sågsbo-Kallesbacken-Andersbo-Sörskog, Västanberg-Stängseln-Näset-Nedre Larssveden-Kullgärdet, Morsveden-Rexbo-Kallbo-Självbo-Limbo.

Sågmyra med omkringliggande byar: Djurhagen-Hällgårdarna-Prosgårdarna-Gopa-Majgårdarna-Tysktäkten, Vrebro-Tällberg-Sågen.

Kontaktperson: Rolf Andersson, telefon 023-77 49 00, rolf.andersson@fev.se