Sök

Faluns femteklassare blir återbruksmästare

Avfallsmängderna i Falun och resten av landet behöver minska. Uppemot 40-50 procent i den brännbara soppåsen innehåller förpackningar som borde återvinnas. Lägg därtill en stor andel matsvinn. Nu genomförs Återbruksjakten på återvinningscentralen i Falun. En aktivitet för att få Faluns femteklassare att ta sig till toppen på EU:s avfallstrappa.

– Det är ett besök som är både lärorikt och nytänkande. Vi vill få eleverna att tänka till och använda prylar och material på ett nytt sätt. Återanvändning och återbruk kommer att dominera framöver i samhället. Det här är ett första steg mot en mer hållbar utveckling, säger Patrik ”Putte” Johansson, skolinformatör på Falu Energi & Vatten.

Myter som krossas
Hela projektet är utformat enligt skolans läroplan LGR 11 så det ligger helt i linje med skolans planer. Varje klass får också transport till och från skolan. På plats börjar eleverna först med att stifta bekantskap med alla de sopmyter som finns. ”Allt brinner” och ”Det spelar ingen roll vad jag gör” är bara några av myterna som krossas.

– Allt brinner men inget försvinner, brukar jag kontra med. Det är ju så. Även om vi eldar upp prylarna så får ju naturen ta emot alla gifter i röken. Dessutom all aska som ska hanteras. Det försvinner inte. Då är det bättre att återanvända prylar och material, förklarar Patrik Johansson.

Fraembyskolan Aaterbruksjakten 2016 Webb 2

Engagerade elever från Främbyskolan får bland annat veta att det ligger 15 miljoner oanvända mobiltelefoner hemma i byrålådorna i Sverige. Metallerna i mobilerna hade kunnat återanvändas om mobilerna hade lämnats till återvinning. 

Till toppen av avfallstrappan
Under besöket får eleverna arbeta tillsammans för att komma till toppen av avfallstrappan. Från deponi till förebyggande av avfall. Högst miljövinst handlar om att tänka ett steg längre. Och det är enkelt enligt Patrik Johansson.

– Innan du köper något, ställ dig frågan: behöver jag verkligen det här och går det att återvinna? Eller köp saker som verkligen håller i längden och som inte behöver bytas ut efter några månader. Råvarorna i jorden håller på att ta slut, därför är det oerhört viktigt att vi kan använda materialet så många gånger det går, avslutar han.

Fakta
EU:s avfallshierarki bestämmer riktlinjerna för Europa och Sverige när det handlar om avfallsplanering. Den visar prioriteringsordning som gäller för lagstiftning och politik på avfallsområdet. Läs mer här. 

 Avfallstrappan