Sök

Falu Energi & Vatten utnämns till Dalapilot - föregångare i klimatarbetet

En ”Dalapilot” är någon som har gjort positiva insatser för energieffektivisering, för minskade utsläpp av växthusgaser eller ökat användningen av förnybar energi

Förra året utsåg miljöministern Dalarna till pilotlän för grön utveckling.
Som ett led i pilotlänsarbetet har nu föregångare på området utsetts. Det är bl a företag som har utmärkt sig på området och som kan framstå som föredömen.

Vi har blivit utsedda i kategorin energibolag med nomineringen:

Falu Energi & Vatten AB är det första energibolaget i världen att leverera Bra Miljövalmärkt fjärrvärme, fjärrkyla och el. De har passerat Naturskyddsföreningens hårt ställda krav för att få använda Bra Miljöval märkningen. I dagsläget investerar de i ett biokombinat för att framställa pellets under den tid som värmeverket ändå går men med ett betydande överskott som då kan användas till att göra och torka pellets. De ligger absolut i framkant inte bara i länet utan i Sverige och Europa med sina låga koldioxidutsläpp för framställning av fjärrvärme, fjärrkyla och el. Falu Energi & Vatten AB har som mål att vara drivande i klimatfrågor och sätta Falun på Sverige- och Europakartan. Levererar Fjärrsynt miljömärkt från Falun.

Detta är ytterligare ett bevis på att vi jobbar mot rätt mål och med rätt saker.

Våra åtaganden kan ni läsa om i det här dokumentet.