Sök

Falun2015 – ett klimatneutralt VM

Skid-VM i Falun lyckades, trots sin storlek, begränsa de negativa miljöeffekterna. Enligt en rapport från konsultföretaget ÅF var de totala utsläppen i Falun lägre än utsläppen i samband med skid-VM i Oslo 2011.

– Vår målsättning var att genomföra det mest miljösmarta skid-VM i modern tid, berättar Sven von Holst, vd för Falun2015, i ett pressmeddelande.

Hållbart evenemang
Inför skid-VM i Falun blev evenemanget certifierat som ett hållbart evenemang enligt ISO 20121. VM-organisationen tog bland annat fram en hållbarhetsplan med utgångspunkt i visionen för evenemanget: Bästa VM i nordiska skidgrenar någonsin från miljösynpunkt och Lungetarenan ska vara fossil- och utsläppsfri. ÅF:s rapport visar arrangemangets klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp.
– Det är en viktig rapport som bekräftar att vi lyckats sänka utsläppen för hela arrangemanget, berättar Bengt Gustafsson, vd för Falu Energi & Vatten.

Unikt i världen
För att minska klimatpåverkan har Falu Energi & Vatten bidragit med att permanenta och tillfälliga byggnader värmts upp med fjärrvärme. Eller el från bolagets egen klimatneutrala produktion när det inte varit möjligt med fjärrvärme. All el som förbrukats på arenaområdet kommer också från Falu Energi & Vatten. Genom att den är förnyelsebar har den bidragit stort till att minska CO₂-utsläppen.
– Sedan har vi använt utsläppsrätter från vår produktion för att klimatkompensera för till exempel resor som vi inte kunnat påverka. På det viset har vi skapat ett helt klimatneutralt skid-VM, vilket bör vara unikt i världen, menar Bengt Gustafsson.

En utmaning var att handskas med allt avfall som uppstod under de veckor som evenemanget pågick. 
– Vi har en fantastisk återvinningsverksamhet och minimerade mängden avfall genom ett tydligt informationssystem där materialet sorterades på plats och sedan återvanns. Vår återvinningschef Hanna Bergman har förberett det länge och systemet provades med framgång under ”För-VM” på Lugnet.

Lägre utsläpp än Oslo
Rapport visar också jämförelsen med de klimatberäkningar som genomfördes 2011 efter skid-VM i Oslo.
– Vi kan konstatera att de totala utsläppen i Falun var mindre än hälften mot utsläppen i Oslo. ÅF:s beräkningar visar också att Falun hade betydligt mindre investeringar, vilket har varit positivt. Likaså har resande med bil varit betydligt mindre i Falun, säger Bengt Gustafsson.

Klicka och läs ÅF-rapporten.