Sök

Vi betalar ut full avbrottsersättning till drabbade kunder.

Dala Energi, Borlänge Energi, Falu Energi & Vatten och Smedjebacken Energi väljer att ge kunderna full ersättning för de elavbrott som stormen Dagmar orsakade, även om ellagen ger möjlighet till reducering av beloppet.

Läs hela pressmeddelandet här.