Sök

Vi byter gammal belysning.

På uppdrag av Falu kommun, trafik- och fritidsförvaltningen så byter vi under maj månad ut gammal belysning i Kålgårdsparken.

Detta är starten på kommunens arbete med att byta ut gammal belysning till ny energieffektiv ljuskälla. Cirka 90 stycken armaturer byts ut till nya LED-armaturer.

Vi ber om överseende med de störningar som kan uppstå i samband med dessa arbeten. Till exempel så kan belysningen komma att vara avstängd under korta perioder då arbetet pågår.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av maj.

Har du frågor och funderingar

Ring vår växel 023-774900