Sök

Vinnare i vår tipspromenad vid Sundborns julmarknad

Stort tack till dig som besökte kraftstationen i Sundborn under julmarknaden i söndags. Vilken julstämning det blev och roligt att så många passade på att se stationen inifrån. Här presenteras de rätta svaren och vinnarna i tipspromenaden.

Det var många som gick vår tipspromenad med ganska kluriga frågor. Det var fem stycken som hade alla rätt och av dessa fem var det följande tre som var närmast i utslagsfrågan:

Grattis till:

1. Anders Montin (utslagsfråga 27852 kWh)
2. Bertil Lindgren (utslagsfråga 21100 kWh)
3. Per-Erik Sandberg (utslagsfråga 32500 kWh)

Vi hör av oss till er för överlämning av pris.

Här kommer frågorna och rätt svar.

Fråga 1
Sundborns kraftstation togs i drift 1903 och producerar än idag el med hjälp av det rinnande vattnet i Sundbornsån.

Vad kallas det ”vattenhjul” som roterar i ett vattenkraftverk och överför vattnets energi till roterande mekanisk energi?

1. Dynamo
X. Turbin
2. Skval

Rätt svar: X. Turbin

Fråga 2
Konstnären Carl Larsson deltog i byggprojektet av Sundborns kraftstation, genom att ge förslag på byggnadens utformning. 

Vilken ersättning fick Carl Larsson för detta och för markintrång vid hans gård?

1. Fri elektricitet till 7 glödlampor för all framtid
X. Styrelseplats i Falu Elektriska Belysningsaktiebolag
2. En fastighet på Blindgatan i Falun

Rätt svar: 1. Fri elektricitet till 7 glödlampor för all framtid

Fråga 3
Som elkund hos Falu Energi & Vatten är man säker på att man köper 100% förnyelsebar och lokalproducerad el från sol, vind, vatten och bioenergi.

Vilket påstående är rätt?

1. Kilowatt (kW) är ett mått på energi
X. Ur ett vanligt vägguttag kommer likström
2. Elektricitet produceras och förbrukas i samma ögonblick

Rätt svar: 2. Elektricitet produceras och förbrukas i samma ögonblick

Fråga 4
Sundborns kraftstation producerar årligen ca 9 GWh (gigawattimmar).
Till hur många villor räcker elen från Sundborns kraftstation under ett år? Medelförbrukningen för en villa är 5000 kWh/år.

1. ca 180 villor
X. ca 1800 villor
2. ca 18000 villor

Rätt svar: X. ca 1800 villor

Fråga 5
Sundborns Kraftstation är en av kraftstationerna i Svärdsjövattendragen som står för en mycket liten del av Sveriges vattenkraftproduktion. I vilken älv produceras mest vattenkraft i Sverige?

1. Dalälven
X. Torne älv
2. Lule älv

Rätt svar: 2. Lule älv

Utslagsfråga:
Hur många kWh (kilowattimmar) produceras i Sundborns kraftstation söndagen den 11 december?

Rätt svar: 25055 kWh