Sök

Vinnare Öppet hus 26 maj

Under Öppet hus vid Västermalmsverket lördagen den 26 maj kunde besökarna delta i några tävlingar:

 Rätta svaren i tipspromenad för barn:

1. Vad ska pelletsen som görs vid Västermalmsverket användas till? 1. Uppvärmning av hus.

2. Vilka produkter tillverkas vid Västermalmsverket? X. Värme, kyla, el och pellets.

3. I det stora runda tornet bredvid kraftvärmeverk 2 förvaras varmt vatten. Vad används vattnet till? 2. Värma hus och vatten till sprinkleranläggning i pelletslokalen.

4. Hur känns det att komma i kontakt med 90-gradig luft som blåser? 2. Hett

5. Varför står kraftvärmeverk 2 still just nu? X. För att anläggningen ska få delar utbytta och blir rengjord.

6. Varför är det bra att bygga vindkraftverk uppe på berg? 1. Det blåser bra där.

7. Vilken av dessa saker drivs vanligtvis av ström? X. En brödrost.

8. Vad heter kronprinsessan Victorias och prins Daniels lilla dotter? X. Estelle.

9. Vad får du slänga i toaletten? X. Toalettpapper.

10. Hur kommer du i kontakt med fjärrkyla när du befinner dig i ett köpcentrum i Falun? 1. Det är svalt och skönt.

Vinnare

Pris

 William Ackemo

 Familjebad simhallen Lugnet + T-shirt

 Matilda Mellbin Westerlund

 Familjebad simhallen Lugnet + T-shirt

 Ruben Harlin

 Familjebad simhallen Lugnet + T-shirt

 Ludvig Harlin

 Familjebad simhallen Lugnet + T-shirt

 Linda Mååg

 Familjebad simhallen Lugnet + T-shirt

 Karlijn Schuten

 Familjebad simhallen Lugnet + T-shirt

 Adam Persson

 Familjebad simhallen Lugnet + T-shirt

 Lisa Nykvist

 Familjebad simhallen Lugnet + T-shirt

 Alice Pettersson

 Familjebad simhallen Lugnet + T-shirt

 Adrian Åkerblom

 Familjebad simhallen Lugnet + T-shirt

 

Rätta svaren i tipspromenad för vuxna:

1. Vilken byggnad har tidigare funnits på platsen för pelletslagren? 1. Svavelsyrafabriken

2. Vad är så speciellt med Västermalmsverket att det gör att det är ett bioenergikombinat? X. Produktionen av fjärrvärme, fjärrkyla, el och pellets drar nytta av varandra.

3. Vad kan flisen som huggs vid hugghuset användas till? 2. Flis både till eldning i kraftvärmeverken och till pelletstillverkning.

4. Vilka system finns i pelletsanläggningen för att hejda uppkomst och spridning av brand? X. Brandväggar, Fire Fly, släckvattensystem och sprinkleranläggning.

5. Hur går torkningen av flis till? 2. Luft som värmts upp av fjärrvärme passerar materialet som ligger på en matta med hål i.

6. Hur många långtradarlaster går det åt under ett vinterdygn för att förse kraftvärmeverk 1 och kraftvärmeverk 2 med bränsle? X. 24 st

7. Hur långt kan en elbil köra med el från ett varv på ett av våra vindkraftverk? 2. 10 km

8. Hur länge kan man ha en lågenergilampa (15kW) på innan man har förbrukat 1 kWh? 2. 67 tim

9. När är det beräknat att Lennhedenvattnet kommer till Falun? X. 2015

10. Hur produceras fjärrkyla i Falun? 1. Spillvärme från elproduktion och kall uteluft omvandlar varmt vatten till kallt.

Vinnare

Pris

 Suzanne Didning

 1 andel i vindkraftverk

 Marie Schuten

 1 Scuba-bag/kylväska el. ryggsäck med FEV-presenter

 Suzanne Olsson

 1 Scuba-bag/kylväska el. ryggsäck med FEV-presenter

 Veronica Rogström

 1 Scuba-bag/kylväska el. ryggsäck med FEV-presenter

 Lina Svens

 LED-lampa

 Ben Schuten

 LED-lampa

 Rasmus Bjurström

 LED-lampa

 Susanna Hansson

 2 Triss-lotter

 Mattias Westlund

 2 Triss-lotter

 Isak Karlstens

 2 Triss-lotter

 

Rätt svar vid Fjärrvärme:

Vikt på pellets: 3127 gram

Vinnare

Pris

 Curt Steinbach

 "Gratis dusch" juni-augusti

 Margareta Lindahl

 "Gratis dusch" juni-augusti

 Kerstin Larsson

 1 timme med energioptimerare

 Jan Olausson

 1 timme med energioptimerare

 Åse Mosveen

 6 månader Underhållsgaranti

 Bengt Gilland

 1 timme med servicetekniker

 Monica Kindåker

 LED-lampa

 Einar Bårström

 LED-lampa

 Rasmus Bjurström

 2 Triss-lotter

 Brynolf Jonsson

 2 Triss-lotter

 

Vinnarna kontaktas per telefon av Falu Energi & Vatten.