Sök

Fast pris

Ett fast elpris är precis vad det låter som. Du vet vilket pris du betalar, oavsett prissvängningar på elmarknaden. Du kan välja mellan fasta priser för 1, 3 och 5 år.

Du får ett fast pris under hela avtalsperioden och kan utifrån det räkna ut hur mycket du ska betala. När ditt avtal är på väg att gå ut så skickar vi ett nytt erbjudande.

Fastprisavtalet kan tecknas för elområde 1, 2 och 3. Falun tillhör område 3.

Läs mer om elområden i Sverige

Fast pris (start senast 2019-02-01)

 

1 år

3 år

5 år

Elpris

58,90

51,90

49,40

öre/kWh

Moms

14,73

12,98

12,35

öre/kWh

Totalt elpris

73,63

64,88

61,75

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

25

25

25

kr


Jämförpris (start senast 2019-02-01)

 

Aktuellt pris öre/kWh

2000 kWh/år

5000 kWh/år

20 000 kWh/år

Fast elpris 1 år

73,63

88,63

79,63

75,13

Fast elpris 3 år

64,88

79,88

70,88

66,38

Fast elpris 5 år

61,75

76,75

67,75

63,25

Här jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgiften och energiskatt från ditt  elnätsbolag tillkommer. 

Elcertifikat

Elcertifikat ingår i elpriset enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag.