Sök

Rörligt pris

Med rörligt pris har du alltid ett aktuellt marknadspris. Priset kommer att variera i takt med förändringarna på den nordiska elbörsen NordPool.

Det rörliga elpriset tar hänsyn till hur tillgång och efterfrågan på el varierar och hur priset förhåller sig till det.
Det kan variera med årstiderna och är oftast högre under vintern, medan det kan vara lägre under sommaren.

Väljer du rörligt pris tar du en viss risk, men samtidigt får du möjlighet att köpa el till låga priser. Vårt avtal med rörligt elpris har 3 månaders uppsägningstid och gäller tillsvidare.

Rörligt pris för november 2018

Det rörliga elhandelspriset är baserat på spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool. För dig med avtal om rörligt elhandelspris varierar priset från månad till månad. Vad priset blir en viss månad går endast att räkna fram när aktuell månad är slut.

Elpris exklusive moms 

 53,50

öre/kWh

Påslag

   2,50

öre/kWh

Elcertifikat

   5,30

öre/kWh

Moms

 15,33

öre/kWh

Elpris inklusive moms

 76,63

öre/kWh

Månadsavgift inklusive moms

 25,00

kr/månad

 

Jämförpris november 2018

Här jämförs det totala elpriset i öre/kWh inklusive den fasta månadsavgiften för några olika årsförbrukningar. Elnätsavgiften och energiskatt från ditt  elnätsbolag tillkommer.

 

Aktuellt pris öre/kWh

2000 kWh/år

5000 kWh/år

20 000 kWh/år

Rörligt pris

76,63

91,63

82,63

78,13

 

Elcertifikat

Elcertifikat hanteras enligt lagen om elcertifikat.

Skatt

Från och med 2018-01-01 tas energiskatt ut av ditt lokala elnätsföretag.

Historik

Här kan du se utvecklingen på det rörliga elhandelspriset hos oss. Priserna i tabellen presenteras inklusive elcertifikat och vårt påslag, men exklusive moms.

 

2017

öre/kWh

2018

öre/kWh

Januari

37,10

38,50

Februari

37,30

47,00

Mars

34,90

53,20 

April

33,40

47,80

Maj

34,60 

42,40 

Juni

31,90

54,10

Juli

34,90

63,40

Augusti

38,00 

67,80

September

40,30

62,60

Oktober

35,30

56,20

November

37,70

61,30 

December

36,30

 

Snittpris under året

35,98 53,30