Sök
emil & elsa

Våra avtal och villkor

Vi erbjuder tre olika elavtal:

Fast pris – du har koll på kostnaden
Ett fast elpris innebär att du betalar samma pris under hela avtalstiden, oavsett prissvängningar på elmarknaden. Avtalstiden är 1, 3 eller 5 år. Innan ditt avtal går ut skickar vi ett nytt erbjudande.

Fjärrvärmekundspris – du får ett unikt elavtal
Om du är fjärrvärmekund hos oss kan du köpa el till specialpris – till samma fastighet. Din årliga elanvändning får vara högst 50 procent av fjärrvärmeanvändningen.
Du kan teckna avtalet när som helst under året. Priset sätts årligen och avtalet förnyas automatiskt med ett år i taget om du inte säger upp det senast 30 november.

Rörligt pris – du får ett pris det svänger om
Med rörligt pris har du alltid ett aktuellt marknadspris som följer förändringarna på den nordiska elbörsen. Priset är oftast högre under vintern, medan det kan vara lägre under sommaren. Väljer du rörligt pris tar du en viss risk, samtidigt som du har chans att köpa el till låga priser.
Vårt avtal med rörligt pris saknar bindningstid och gäller tills vidare. Uppsägningstiden är 3 månader.

Svårt att välja? Frågor? Kontakta oss:

Kundtjänst – tfn 023-77 49 00
Mejl: info@fev.se
Besöksadress: Skyfallsvägen 20 (Falu återvinningscentral, Ingarvet)
Öppet: vardagar kl 8-16

Avtalsvillkor

Elbranschens villkor bestämmer hur el får säljas mellan elhandelsföretag och elkund. Avtalsvillkoren är utarbetade av Svensk Energi och av Konsumentverket.

Till avtalsvillkoren

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter (enligt GDPR)

Till konsumenträtt och klagomål