Sök

Broschyrer, blanketter och avtalsvillkor

Här hittar du nedladdningsbara dokument som handlar om vårt elnät.

Avtalsvillkor

Avtalsvillkor, NÄT 2012 K

Avbrottsersättning

Broschyrer

Installationsguide

Säkerhet nära elektriska ledningar

Övervakningsplan

Här hittar du den årliga rapporten för 2017

Falu Elnät AB:s årliga rapport om åtgärder enligt 3 kap. 17§ ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5)

Blanketter

Föranmälan och färdiganmälan

Föranmälan lägenheter i flerbostadshus

Bilaga Mikroproduktion

 

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter (enligt GDPR)