Sök

Priser elnät

Vi är elnätsägare för hela Falu kommun, med undantag för Enviken. Avgifterna på den här sidan gäller själva elnätet.

Elnätspriset består av tre delar

  • Abonnemangsavgiften- varierar beroende på vilken huvudsäkring din anläggning har.

  • Elöverföringsavgiften - betalar du för varje kWh som överförs på elnätet till din anläggning.

  • Skatt - tillkommer som moms på abonnemangsavgiften och elöverföringsavgiften.
    Nya regler från januari 2018.

Pris per säkring
I din bostad finns en huvudsäkring, som är olika stor beroende på hur pass elkrävande utrustning du använder. De allra flesta villor och lägenheter har säkringar mellan 16 och 25 ampere.

I tabellen nedan ser du kostnaderna för de vanligaste typerna av säkringar, alla priser är inklusive moms.:

 

Abonemangsavgift

Elöverföringsavgift

Storlek på säkring

kr/mån

öre/kWh

Lägenhet 16 A

110

13

16 A

315

13

20 A

440

13

25 A

540

13

35 A

730

13

50 A

1030

13

63 A

1275

13

80 A

1845

13

100 A

1992

13

 

Engångsavgifter

Vid ny anslutning betalar du en engångsavgift som vi beräknar utifrån säkringens storlek och avståndet till närmaste anslutningspunkt, enligt nedanstående tabeller. Alla priser är inklusive moms.

I anslutningsavgiften ingår inte grävning på den egna fastighetens mark, däremot håller vi med material som behövs: serviskabel, slang och märkband.

Anslutningsavgift vid säkring 16-25 A

Avstånd till anslutningspunkt i befintligt nät (fågelvägen)

0-200 meter

200-600 meter

600-1200 meter

1200-1800 meter

 

27 625 kr

27 625 kr + 236,25 kr/m

122 125 kr + 140 kr/m

206 125 kr + 208,75 kr/m


Anslutningsavgift vid säkring >25 A, Lågspänning

Säkring

Anslutningsavgift
min*

35-63 A

40 000 kr

80-125 A

50 000 kr

160 A

65 000 kr

200-250 A

77 500 kr

* Vi lämnar en offert om verklig kostnad för anslutningen överstiger din anslutningsavgift eller vid avstånd över 200 meter från närmsta anslutningspunkt.

Övriga engångsavgifter

Engångsavgift för:

kr inkl moms

Tillfällig elanslutning (bygg-el)

1 875

Ändring av befintlig servis*

3 125

* Servis innebär ledningen som förbinder en kunds anläggning med vårt nät. Om elmätaren blir åtkomlig utifrån vid ändring av servisen, reduceras avgiften.