Sök

Priser

Vi är elnätägare för hela Falun, med undantag för Enviken. Avgiften du betalar till oss gäller själva elnätet.

Elnätspriset består av tre delar:

  • Abonnemangsavgiften
    Varierar beroende på vilken mätarsäkring som anläggningen har.
  • Elöverföringsavgift
    Betalar du för varje kWh som överförs på elnätet till din anläggning.
  • Skatt
    Tillkommer som moms på abonnemangsavgiften och elöverföringsavgiften.

Pris per säkring
I din bostad finns en huvudsäkring, som är olika stor beroende på hur pass elkrävande utrustning du använder. De allra flesta villor och lägenheter har säkringar mellan 16 och 25 ampere.

I tabellen nedan ser du kostnaderna för de vanligaste typerna av säkringar:

 

Abonemangsavgift

Elöverföringsavgift

Storlek på säkring

kr/mån

öre/kWh

Lägenhet 16 A

110

13

16 A

315

13

20 A

440

13

25 A

540

13

35 A

730

13

50 A

1030

13

63 A

1275

13

80 A

1845

13

100 A

1992

13

Alla priser är inklusive moms.

Engångsavgifter

Vid nyanslutning debiteras en engångsavgift som beräknas utifrån servissäkringens storlek och avståndet till närmsta anslutningspunkt enligt nedanstående tabeller.

Anslutningsavgift 16-25 A

Avstånd till anslutningspunkt i befintligt nät (fågelvägen)

0-200 meter

200-600 meter

600-1200 meter

1200-1800 meter

 

27 625 kr

27 625 kr + 236,25 kr/m

122 125 kr + 140 kr/m

206 125 kr + 208,75 kr/m

Alla priser är inklusive moms.

Anslutningsavgift >25 A, Lågspänning

Servissäkring

Anslutningsavgift
min*

35-63 A

40 000 kr

80-125 A

50 000 kr

160 A

65 000 kr

200-250 A

77 500 kr

* Offert lämnas om verklig kostnad för anslutningen överstiger min anslutningsavgift eller vid avstånd över 200 m från närmsta nätstation. Alla priser är inklusive moms.

I anslutningsavgiften ingår inte grävning på den egna fastighetens mark - däremot tillhandahåller vi det material som behövs: serviskabel, slang och märkband.

Övriga engångsavgifter

Engångsavgift för:

kr inkl moms

Tillfällig elanslutning (sk byggel)

1 875

Ändring av befintlig servis*

3 125

* Elanslutningen. Vid ändring av servis reduceras avgiften om elmätaren blir åtkomlig utifrån. Alla priser är inklusive moms.