Sök

Nyanslutning

Om du har byggt nytt eller av någon annan anledning ännu inte är ansluten till elnätet så är det oss du ska kontakta för att få el till din fastighet.

Vid nyanslutning debiteras en engångsavgift som beräknas utifrån servissäkringens storlek och avståndet till närmsta nätstation, en prislista hittar du under priser här på hemsidan
I anslutningsavgiften ingår inte grävning på den egna fastighetens mark - däremot tillhandahåller vi det material som behövs: serviskabel, slang och märkband.

Vi ansluter serviskabeln och monterar mätaren på avsedd plats i mätarskåpet som din elinstallatör monterat.

Jordkabelnät

I jordkabelnät innefattar engångsavgiften jordkabel till fasadmätarskåp eller serviscentral i byggnad. Grävning och återfyllning av kabelgrav inom fastighet ingår dock inte. Fasadmätarskåp eller serviscentral ska installeras av en behörig elinstallatör som bekostas av kunden.

Luftledningsnät

I luftledningsnät innefattar engångsavgiften normalt framdragning av hängspiralledning typ ALUS till en slutstolpe i tomtgräns. Därefter utföres anslutningen beroende på typ av bostad eller anläggning enligt följande:

  • Permanentbostad, jordbruk, mindre industri eller dylikt     
    Vi sätter upp säkringslåda i slutstolpe samt förlägger jordkabel till fasadmätarskåp eller serviscentral i byggnad. Grävning och återfyllning av kabelgrav inom fastighet ingår ej. Mätarskåp eller serviscentral installeras av behörig elinstallatör och bekostas av kunden.
  • Fritidshus     
    Vi tillhandahåller och sätter upp ett stolpmätarskåp i slutstolpen. Jordkabel från mätarskåpet till elcentral i byggnad tillhandahålles och förlägges av behörig elinstallatör och bekostas av kunden. Grävning och återfyllning av kabelgrav inom fastighet ingår inte i anslutningsavgiften.