Sök

Uppsägning

Vill du ta bort elanslutningen från din fastighet så kan du kontakta oss på 023-77 49 00 eller använda nedanstående formulär.

När du sagt upp din elanslutning gör vi en sista avläsning av elförbrukningen och monterar ned din elmätare. Du är då bortkopplad från elnätet och får inte längre någon ström till din fastighet. Önskar du ansluta din fastighet igen till elnätet betraktas det som en nyanslutning med tillhörande villkor och priser.

Uppsägning av elanslutning

Abbnr:
Anläggningsadress:
Ort och datum:
Fastighetsägare:
Adress:
Postadress:
Telefon:
*
Önskat datum för frånkoppling: