Sök

Trädfällning

Planerar du att fälla träd?

Kontrollera då först om det finns någon elledning i närheten av trädet. Om så är fallet, kontakta oss så hjälper vi dig att skydda vår anläggning så att trädet kan fällas säkert utan att elledningarna riskerar att skadas.

Har du upptäckt ett träd som ser ut att kunna falla ned över en elledning? Kontakta oss då så fort som möjligt på 023-77 49 00.