Sök

Vem tar betalt för elen?

De viktigaste aktörerna för att det ska komma ut ström från de två hålen i väggen är nätägare, elproducenter och elhandelsföretag. Men vad är skillnaden mellan dem, och vem tar betalt för vad?

Nätägaren

Har hand om själva elnätet och ledningarna som elen färdas i. Nätägaren överför el mellan den som tillverkar elen - elproducenten - och dig.

Som konsument kan du inte välja mellan olika nätägare, eftersom det bara finns ett elnät för varje geografiskt område (sk koncessionsområde) att ansluta sig till.

Falu Energi & Vatten, Falu Elnät är nätägare för hela Falu kommun, med undantag för Enviken. Vårt nät når också kunder i Hälsingland och Gästrikland.

Elproducenten

Är den som "tillverkar" el. Falu Energi & Vatten är Faluns största elproducent; vi producerar miljövänlig energi från vind, vatten, kraftvärme och biogas.

Elhandelsföretag

Köper el av elproducenten och säljer den vidare till slutkonsumenten. Du väljer själv vilket elhandelsföretag du vill anlita.

Från och med den 1 november 2013 kan du välja Falu Energi & Vatten som ditt elhandelsföretag. Det ger dig många fördelar, bland annat så får du allt samlat på en faktura och du köper dessutom lokalt producerad el vilket är en prisvärd och ren el. Läs mer på elhandelsfliken.