Sök

Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö 2015 och 2016

Småskalig fjärrvärme i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö

822 kr/MWh (82,2 öre/kWh) inkl. eventuella skatter och mervärdesskatt.

ENERGIAVGIFT

Årlig förbrukning kWh

Totalt kr/år

Varav årlig fast del

Varav rörlig del

     15 000 kWh

     12 330

                0

     12 330

     20 000 kWh

     16 440

                0

     16 440

     30 000 kWh

     24 660

                0

      24 660

     40 000 kWh

     32 880

                0

      32 880

 

Tillval - Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö

12-lika

För en jämnare fördelning av fjärrvärmekostnaden så finns nu möjligheten att dela upp betalningen i lika stora delar över året. Du vet då i förväg hur stor fakturan kommer att vara varje månad. Efter årets slut sker avräkning mellan verklig kostnad för värmen du förbrukat under året och det du betalat under samma period. Det innebär att den fakturan kan bli lägre eller högre än övriga månadsbetalningar. Tillägg för 12-lika är en procent på fjärrvärmepriset.

Anmälningsblankett finns under Broschyrer och Blanketter.

Servicebesök

Startavgift: 350 kr/besök. Timpris: 500 kr/timme