Sök

Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö 2017

Småskalig fjärrvärme i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö

826 kr/MWh (82,6 öre/kWh) inkl. eventuella skatter och mervärdesskatt.

ENERGIAVGIFT

Årlig förbrukning kWh

Totalt kr/år

Varav årlig fast del

Varav rörlig del

     15 000 kWh

     12 390

                0

     12 390

     20 000 kWh

     16 520

                0

     16 520

     30 000 kWh

     24 780

                0

      24 780

     40 000 kWh

     33 040

                0

      33 040

 

Tillval - Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö

12-lika

För en jämnare fördelning av fjärrvärmekostnaden så finns nu möjligheten att dela upp betalningen i lika stora delar över året. Du vet då i förväg hur stor fakturan kommer att vara varje månad. Efter årets slut sker avräkning mellan verklig kostnad för värmen du förbrukat under året och det du betalat under samma period. Det innebär att sista fakturan kan bli lägre eller högre än övriga månadsbetalningar. Tillägg för 12-lika är en procent på fjärrvärmepriset.

Underhållsavtal

Vår strävan är att fjärrvärmen ska vara så enkel och bekymmersfri som möjligt. Med underhållsavtal så tar vi hand om underhållet och avhjälper fel, byter ut trasiga delar och gör ett servicebesök var tredje år. Dessutom ingår självriskeliminiering upp till 5 000 kr.

För denna tjänst betalar du 105 kr/månad från 2015-01-01. För centraler äldre än 7 år tillkommer en kostnad på         1 000 kr för besiktning och eventuella reservdelar inför avtalets början.

Läs mer under fliken om Underhållsavtal.

Anmälningsblankett finns under Broschyrer och Blanketter.

 

Servicebesök

Startavgift: 350 kr/besök. Timpris: 500 kr/timme

Fjärrvärmepris 2017 kan fås i en utskriftsvänlig version.