Sök

Falun 2017

Standardpris - Falu tätort

Villa Rörlig

Årskostnaden består av en helt rörlig energiavgift med säsongsvariationer.

Tillval - Falu tätort

Villa Låg

Årskostnaden består av en rörlig energiavgift med säsongsvariationer och en låg fast avgift.

Villa Hög

Årskostnaden består av en rörlig energiavgift med säsongsvariationer och en hög fast avgift.

 

      

 

Villa Rörlig

Villa Låg

Villa Hög

Fast avgift

 

 

SEK/mån

 

0

 

157

 

747

Energiavgift sommar

 

juni-sep

 

öre/kWh

 

72,5

  

29,4

 

29,4

Energiavgift vår/höst

april, maj/
okt, nov

 

öre/kWh

 

72,5

   

60,1

 

39,3

Energiavgift vinter

 

dec-mars

 

öre/kWh

 

87,5

   

87,5

 

56,0

Snittpris

 

 

öre/kWh

 

81,0

   

79,9*

 

78,2**

 

 * Baserat på en årsförbrukning av 25 000 kWh/25 MWh    
** Baserat på en årsförbrukning av 30 000 kWh/30 MWh

Använd vårt formulär för att se vilken prismodell som passar ditt hushåll bäst.

Anmälningsblanketter och Prisblad 2017 finns under Broschyrer och blanketter.

ENERGIAVGIFT + EVENTUELL FAST AVGIFT

Årlig förbrukning kWh

Totalt kr/år

Varav årlig fast del

Varav rörlig del

     15 000 kWh

     12 128

                0

     12 128

     20 000 kWh

     16 170

                0

     16 170

     30 000 kWh

     23 199

                8 964

      14 235

     40 000 kWh

     27 944

                8 964

      18 980

 

12-lika

För den som vill ha en jämnare fördelning av fjärrvärmekostnaden, och har standardpriset Villa Rörlig, så finns nu möjligheten att dela upp betalningen i lika stora delar över året. Du vet då i förväg hur stor fakturan kommer att vara varje månad. Efter årets slut sker avräkning mellan verklig kostnad för värmen du förbrukat under året och det du betalat under samma period. Det innebär att den fakturan kan bli lägre eller högre än övriga månadsbetalningar. Tillägg för 12-lika är en procent på fjärrvärmepriset.

Bra Miljöval

Med Bra Miljöval tar du ställning för miljön och erhåller ett diplom som visar att du genom uppvärmningssätt minskar din miljöpåverkan. Fjärrvärme i Falun är märkt med Bra Miljöval och består av en produkt som vi på Falu Energi & Vatten AB har producerat i enlighet med Svenska Naturskyddsföreningens gällande kriterier för att kvalificeras som Bra Miljöval.

Kostnaden för fjärrvärme märkt med Bra Miljöval är 15 kr/MWh. För ett småhus som förbrukar 20 000 kWh (20 MWh) blir det 300 kronor per år.

Läs mer under fliken om Bra Miljöval.

Underhållsavtal

Vår strävan är att fjärrvärmen ska vara så enkel och bekymmersfri som möjligt. Med underhållsavtal så tar vi hand om underhållet och avhjälper fel, byter ut trasiga delar och gör ett servicebesök var tredje år. Dessutom ingår självriskeliminering upp till 5 000 kr.

För denna tjänst betalar du 105 kr/månad från 2015-01-01. För centraler äldre än 7 år tillkommer en kostnad på         1 000 kr för besiktning och eventuella reservdelar inför avtalets början.

Läs mer under fliken om Underhållsavtal.

 

Servicebesök

Vid servicebesök för kunder utan underhållsgaranti debiteras en startavgift samt timpriser och kostnader för material.

Startavgift: 350 kr/besök. Timpris: 500 kr/timme