Sök

Prisdialogen

Prisdialogen är en modell vi använder för prövning av ändringar i fjärrvärmepriser. I år har vi igenom dialogen enats om att fjärrvärmepriset inte justeras alls år 2018.

Ingen prisjustering 2018

Under förra årets dialog med representanter för kunder i enbostadshus och företag i Falun, Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö har vi enats om oförändrat pris då deltagarna valde att avvakta och se hur omvärldsfaktorer, såsom el- och bränslepriser, skulle påverka fjärrvärmepriset. År 2018 gör vi alltså ingen prisjustering.

Åtagande om prisändringar 2018-2020

(genomsnittligt pris)

Falun
2018 Löfte 2019  Prognos 2020
0 % max 3 % 0-2 %

 

 

 

 

Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö
2018  Löfte 2019  Prognos 2020
0 % max 3 % 0-2 %

 

 

 

 

Vad är prisdialogen?

Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme har tillsammans tagit fram Prisdialogen. Syftet är att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring för fjärrvärme och bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Prisdialogen bygger på lokala dialoger och en central prövning av den lokala prisändringsmodellen. Den innehåller prisförändring för kommande året och en prognos för de därpå följande två åren samt företagets prispolicy och de faktorer som ligger till grund för prisändringar. Prismodellen ska också hjälpa kunden att se ekonomiska och miljömässiga skäl till att använda fjärrvärme så effektivt som möjligt.

Läs mer i dokumentet Prisändringsmodell 2018-2020

Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se