Sök

Reko fjärrvärme

Vi är en Reko fjärrvärmeleverantör. Det betyder att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Kvalitetssäkringssystemet Reko fjärrvärme har utvecklats av Svensk Fjärrvärme utifrån kundernas krav och förväntningar.
 
För att bli ett Reko fjärrvärmeföretag krävs bland annat särredovisning, verksamhetsgenomlysning, årliga informationsmöten samt att vi i alla lägen följer kraven och intentionerna med Reko fjärrvärme.

Rent konkret innebär det tydligare och mer lättillgänglig information om exempelvis verksamheten och prisförändringar, en öppnare dialog och mer för kunderna att säga till om.

Syftet är att utveckla en god relation mellan kund och leverantör, att stärka och trygga kundernas ställning samt att förhindra att fjärrvärmeföretag missbrukar sin dominerande ställning.

Läs mer om Reko fjärrvärme.

Söndag 4 november 2012 genomförde vi den årliga kundträffen i Lugnets D-hall. Vi har sammanställt presentationen i några småfilmer.

Lördag 26 oktober 2013 var vi på återvinningscentralen på Ingarvet. Innehållet handlade mycket om att berätta om det val av prismodell som villakunder i Falun kan göra. Och så informerade vi om möjligheten att köpa el av oss till Fjärrvärmekundspris då elen bland annat produceras vid kraftvärmeverket på Ingarvet av förnyelsebart biobränsle.

Lördag 8 november 2014 hade vi lånat en tom butikslokal i Bergströms galleria. Där bjöd vi på lättare förtäring, hade tipspromenad, visade filmer och material om bland annat  energisystemet och den nya fjärrvärmeledningen mellan Falun och Borlänge. Vi fanns helt enkelt tillhands för att diskutera det som kunderna tyckte var angeläget.

Torsdag 5 november 2015 bjöd vi in till informationsträff vid Falu Gruva Konferens. De som ville kunde gå en guidad gruvtur först och sedan värma sig med kaffe och smörgås innan mötet började. Några saker som togs upp var Prisdialogen, elpris och ränteläge, EcoDatacenter, verktyget Fjärrkontrollen och tillval man kan göra gällande kostnad och service för sin uppvärmning med fjärrvärme.

Kontakta vår kundtjänst för mer information om hur du byter till fjärrvärme.