Sök

Broschyrer, blanketter och avtalsvillkor

Här hittar du nedladdningsbara dokument som handlar om vatten och avlopp.

Broschyrer

Så undviker du översvämningar i källare

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Blanketter

Kundanmärkning Vatten/Avlopp

Servisanmälan - villa

Tillkommande byggnadsyta

OBS: Ifylld blankett e-postas till info@fev.se eller skickas per post till Falu Energi & Vatten, Box 213, 791 25 Falun.

Priser/föreskrifter

VA-taxa 2018

VA-taxa 2017

VA-taxa 2016

ABVA 2008-12-11

VA-strategin Antagen i KF 2012-06-14

 

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter (enligt GDPR)