Sök

Priser för vatten

Priser för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet bestäms i VA-taxan. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i Falu kommun och ska betalas av fastighetsägare som är anslutna till nätet, exempelvis villaägare eller hyresvärdar.

VA-taxan består av en fast del och en rörlig del som varierar beroende på vattenförbrukningen.

Fast grundavgift (2017): 1 374 kronor/år

Fast avgift per bostadsenhet (2017): 1 770 kronor/år

Rörlig avgift (2017): 19,70 kronor/m3 varav 7,90 kr/m3 för dricksvatten och 11,80 kr/m3 för avloppshantering. 

Prisexempel

Ett hushåll i enfamiljshus som förbrukar 150 m3 vatten per år (2017).
Fast avgift: 3 144 kronor 
Rörlig avgift: 2 955 kronor (150 m3 x 19,70 kr)
Summa årskostnad: 6 099 kronor
Samtliga avgifter är inklusive moms.

Övriga priser

Komplett VA-taxa hittar du i menyn under Broschyrer, blanketter och avtalsvillkor.
Klicka här och gå direkt till VA-taxan för 2017.