Sök

VA-taxan

VA-taxa är en av kommunen fastställd avgift som betalas av fastighetsägare som är anslutna till det kommunala vatten och avloppsnätet, exempelvis villaägare eller hyresvärdar.

Taxan består av en fast del och en rörlig del som varierar beroende på vattenförbrukningen.

Fast grundavgift 2017: 1 374 kronor/år
(2016: 1 374 kr/år)

Fast avgift per bostadsenhet 2017: 1 770 kronor/år
(2016: 1 770 kr/år)

Rörlig avgift 2017: 19,70 kronor/m3 varav 7,90 kr/m3 för dricksvatten och 11,80 kr/m3 för avloppshantering. 
(Rörlig avgift 2016: 20,55 kr/m3 varav 8,25 kr/m3 för dricksvatten och 12,30 kr/m3 för avloppshantering.)

Prisexempel

2017
Ett hushåll i enfamiljshus som förbrukar 150 m3 vatten per år.
Fast avgift: 3 144 kronor 
Rörlig avgift: 2 955 kronor (150 m3 x 19,70 kr)
Summa årskostnad: 6 099 kronor
Samtliga avgifter är inklusive moms.

2016
Ett hushåll i enfamiljshus som förbrukar 150 m3 vatten per år.
Fast avgift: 3 144 kronor 
Rörlig avgift: 3 082,50 kronor (150 m3 x 20,55 kr)
Summa årskostnad: 6 226,50 kronor
Samtliga avgifter är inklusive moms.