Sök

Björklunden

Falu Energi & Vatten AB kommer under åren 2015 – 2017 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp i Björklunden. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

I februari 2014 tog kommunfullmäktige beslut om en plan för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp inom Falu kommun. I samband med framtagandet av planen bedömdes att allmänt vatten och avlopp i Björklunden lämpligen genomförs samtidigt med utbyggnad av det nya bostadsområdet vid Herrhagsvägen. Färdig utbyggnad av allmänt vatten och avlopp beräknas till slutet av år 2017. 

Björklunden är ett område som har konstaterats ha behov av en allmän avloppslösning eftersom nuvarande avloppssituation inte är långsiktigt hållbar. Markförutsättningarna i området är inte tillfredsställande på grund av bland annat högt markgrundvatten och markmaterialets sammansättning. Området omvandlades på 1980-talet från att i huvudsak vara ett fritidshusområde till permanentboende, och många fastighetsägare har slutna tankar för WC. 

Det här har hänt tidigare

2014-11-24: Informationsmöte i samband med detaljplan för bostadsområde vid Herrhagsvägen.

2015-02-11: Informationsfolder till fastighetsägarna trycktes upp
Klicka här för att läsa informationsfoldern

2015-02-12: Första informationsmöte om vatten- och avloppsutbyggnaden i området
Klicka här för att läsa kallelsen och presentationen

2015-05-07: Kommunfullmäktige antar verksamhetsområdet för Björklunden. Det vill säga det område som allmänt vatten- och avlopp ska byggas ut till. 

2016-05-16: Informationsbrev om platsbesök inför placering av vatten- och avloppsledningar skickas ut.
Klicka här för att läsa informationsbrevet

2016-08-31: Kallelse till informationsmöte den 14 september kl. 16.30 i Gullnäsgården skickades ut tillsammans med karta för egen fastighet.
Klicka här för att läsa kallelsen 

2016-09-09: Folder framtagen för ansvarsgränser och rådgivning inför anslutning till självfallssystemet i Björklunden
Klicka här för att läsa informationsfolder

2016-09-14: Informationsmöte med diskussion om förbindelsepunkt
Klicka här för att läsa kallelse, presentation och minnesanteckningar

2017-04-12 
Information till fastighetsägare berörda av inkoppling till VA.
Information till fastighetsägare som bor längs med Gamla Fruns väg. 

2017-09-19 Informationsutskick om tidplan och förtydligande kring påkoppling av den egna anläggningen.
Information till boende läns med Gamla Fruns väg
Information till fastighetsägare i byggskedet

2017-10-04 Informationsbrev till fastighetsägare om Servisanmälan, påkoppling och avgifter.
Klicka här för att läsa informationsbrevet.

Kontaktuppgifter

Henrik Karlsson Nääs, projektledare, henrik.karlssonnaas@fev.se, 023-77 49 00.