Sök

Enviksbyn

Falu Energi & Vatten AB kommer under åren 2015 – 2017 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp i Enviksbyn. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Enviksbyn ligger inom vattenskyddsområde för allmän vattentäkt. Falu Energi & Vatten AB har i arbetet med vattenskyddsföreskrifterna som togs fram 2008 sett att området behöver byggas ut för att långsiktigt skydda dricksvattnet. Det finns också en gemensamhetsanläggning för dricksvatten med kvalitetsproblem i området. En del av området omfattas redan idag av verksamhetsområde för såväl avlopp som vatten, men som ledningar ännu inte har byggts ut till. Ett verksamhetsområde är ett område inom vilket en allmän VA-anläggning redan har ordnats, eller som i Enviksbyns fall, där det planeras för att en allmän VA-anläggning framöver ska ordnas.

I februari 2014 har en VA-plan beslutats av kommunfullmäktige, där Enviksbyn är ett av Falu kommuns områden där det har konstaterats att behov finns till allmän vatten- och avloppslösning. I VA-planen är år 2016 satt till utbyggnadsstart, varför det nu är fastighetsägarna i Enviksbyns tur att se arbetet påbörjas med anslutning.

Det här har hänt tidigare

2014-06-30: Informationsbrev om att allmänt vatten och avlopp kommer att byggas ut i området
Klicka här för att läsa informationsbrevet

2015-03-22: Informationsfolder till fastighetsägarna trycktes upp
Klicka här för att läsa informationsfoldern

2015-03-23: Informationsmöte med fastighetsägare.
Klicka här för att se kallelse, presentation och minnesanteckningar

2016-02-17: Inplanerat informationsmöte med markägare för ledningsdragningen framflyttat
Klicka här för att se kallelse och brev

2016-03-10: Kommunfullmäktige återremitterade ärendet angående utökning av verksamhetsområde i Enviksbyn. 

2016-06-16: Verksamhetsområdet för Enviksbyn antogs av kommunfullmäktige

2018-11-29: Info inför projektering 2018 Enviksbyn

Kontaktuppgifter

Lina Carlsson, projektchef, lina.carlsson@fev.se, 023-77 46 46.
Janne Kallur, projektledare, 073-070 95 54.