Sök

Stora Källviken

Falu Energi & Vatten AB kommer under åren 2014 – 2017 projektera och bygga ut allmänt vatten och avlopp i Stora Källviken. Här kommer vi att lägga ut information om vad det innebär för dig som fastighetsägare.

Stora Källviken är ett område som sedan länge konstaterats ha behov av en gemensam avloppslösning. Redan år 1983 konstaterade miljönämnden att avloppshanteringen inte var helt tillfredsställande. En del av området omfattas redan idag av verksamhetsområde för såväl avlopp som vatten, men som ledningar ännu inte har byggts ut till. Ett verksamhetsområde är ett område inom vilket en allmän VA-anläggning redan har ordnats, eller som i Stora Källvikens fall, där det planeras för att en allmän VA-anläggning framöver ska ordnas.

I februari 2014 har en VA-plan beslutats av kommunfullmäktige, där Stora Källviken är ett av Falu kommuns områden där det har konstaterats att behov finns till allmän avloppslösning. I VA-planen är år 2015 satt till utbyggnadsstart, varför det nu är fastighetsägarna i Stora Källvikens tur att se arbetet påbörjas med anslutning.

Det här har hänt tidigare

2014-10-08: Informationsmöte för fastighetsägarna hölls i värmestugan vid Källviksbacken.
Klicka här för att läsa kallelse, minnesanteckningar och presentation

2014-11-24: Vi kommer ut till era fastigheter för platsbesök
Klicka här för att se utskickat brev med förslag på tidsbokning

2015-01-22: Informationsfolder skickas ut till fastighetsägarna
Klicka här för att läsa informationsfoldern

2015-08-24: Kallelse till informationsmöte skickas ut till fastighetsägarna
Klicka här för att läsa kallelsen

2016-02-04: Informationsbrev angående utsättning av arbetsområde
Klicka här för att läsa informationsbrevet

2016-02-11: Verksamhetsområde för berörda fastigheter i projektet antogs av kommunfullmäktige. Ett verksamhetsområde är ett område där allmänna vatten- och avloppsledningar finns eller är tänkt att byggas ut till. 

2016-02-23: Platsbesök har nu gjorts i området, inför värdering och avtalsskrivning. Berörda fastighetsägare blir kontaktade inom kort. 

2016-09-09: VA-ledningar kommer inte att grävas ner i år
Klicka här för att läsa mer om förseningen

2017-04-23: Informationsbrev med lägesuppdatering

Kontaktuppgifter

Åsa Andersson, projektledare, asa.andersson@fev.se, 023-77 46 28.