Sök

Placering av vattenmätare

Vattenmätaren bekostas och underhålls av Falu Energi & Vatten. Mätaren får inte byggas in så att den blir svår att läsa av eller byta ut.

Rörledningarna och ventilerna som ansluts till mätaren räknas som kundens anläggning. Finns det risk för skador på rör, kopplingar och ventiler kan ombyggnad krävas innan vi kan byta ut din mätare.

Mätaren ska också vara placerad i ett utrymme som tål vattenspill, eftersom det alltid finns kvar lite vatten i mätaren som rinner ut vid mätarbyte.

Det är också viktigt att mätaren är skyddad mot kyla. Det får inte finnas frysrisk, inte ens under en kortare tid. En sönderfrusen mätaren debiteras kunden.

För mer information om vattenmätare och mätplatsen kan du läsa Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar i Falu kommun (ABVA). Klicka här.