Sök

Upphovsrätt och policy

Webbplatsen fev.se är Falu Energi & Vattens officiella informationstjänst på internet.

Företagets marknadschef har det övergripande ansvaret för innehåll, drift och funktion. VD fastställer styrande riktlinjer.

Informationsansvarig ansvarar för budskap, inriktning och innehåll samt samordnar och leder verksamhet förknippad med publicering av text, bilder och ljud på Falu Energi & Vattens webbplats inklusive underdomäner.

Informationsansvarig svarar för teknisk plattform, drift och funktion samt samordnar och leder verksamhet förknippad med teknisk utveckling av företagets webbplats inklusive underdomäner.

Upphovsrätt

Texter publicerade på fev.se får citeras och vidareförmedlas med angivande av källan (Falu Energi & Vattens webbplats fev.se). Om text är publicerad med uppgift om upphovsman (textförfattare) får denna text inte publiceras utan tillstånd av dels upphovsmannen, samt informationsansvarig vid Falu Energi & Vatten.

Bilder och andra illustrationer får inte kopieras och användas utan tillstånd av företagets informationsansvarige eller angiven upphovsman.

Logotyper eller andra symboler får inte kopieras och användas utan skriftligt tillstånd från Falu Energi & Vatten. Förfrågan om att få kopiera och använda logotyp eller symbol ställs till informationsansvarig.

Den grafiska profil som används på företagets webbsidor får inte kopieras och användas för att presentera webbsidor som inte publiceras av Falu Energi & Vatten.

Länkar

Falu Energi & Vatten länkar endast till externa webbplatser vars innehåll på ett relevant och sakligt sätt kompletterar den information som lämnas på webbsidor inom fev.se.

Falu Energi & Vatten tar inget ansvar för innehållet på de webbplatser till vilka länkar återfinns på sidor under fev.se. Beslut om vilka länkar som publiceras fattas av informationansvarig.

'En grundregel är att företaget länkar till andra webbplatser med relevant innehåll för den verksamhet som beskrivs på fev.se.

Synpunkter på förekomsten av länk till webbsidor med ifrågasatt innehåll och budskap tas emot av informationsansvarig.

Falu Energi & Vatten övervakar funktionen på angivna länkar, vilket innebär att endast länkar i drift anges i dokument och länksamlingar.

Falu Energi & Vatten påtar sig inget ansvar för innehållet på webbplatser som länkar till fev.se. Företaget lämnar heller inga vare sig generella eller specifika tillstånd eller godkännande för andra producenter av informationstjänster på internet att publicera länkar till fev.se.

Registrering av aktivitet

All aktivitet på Falu Energi & Vattens webbplats registreras. Detta görs dels för att motverka och identifiera skadegörelse samt otillåtna försök att ändra informationsinnehållet på sidorna, dels för att skapa underlag för statistik, som används i arbetet med att utveckla innehåll och funktion på fev.se. 

Avsikten är inte att identifiera besökare som hämtar information i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Ingen registrering av enskilda besökare förekommer. Endast besökarens internetoperatör identifieras vid registreringen.

Besökare som inte accepterar cookiefiler kan använda företagets webbplats i full utsträckning. På fev.se används cookiefiler framförallt vid undersökningar i syfte att få synpunkter från besökare samt i samband med andra interaktiva processer.

Säkerhet

Det är förbjudet för icke auktoriserade användare att försöka bereda sig tillträde till fev.se för att ändra innehåll (text, bilder, ljud, grafisk form, logotyper, symboler).

Alla försök till intrång eller ändring av informationsinnehållet utreds och rapporteras i enlighet med gällande lagar och Falu Energi & Vattens interna bestämmelser. Den som gör sig skyldig till lagbrott polisanmäls.

Kontakt med www.fev.se

Allmänna frågor om budskap, inriktning och information på Falu Energi & Vattens webbplats ställs till informationsansvarig. Informationsansvarig besvarar också allmänna frågor om uppdatering, nyheter, länkar från fev.se samt policy och upphovsrätt.

Allmänna frågor som rör teknik och funktion på webbplatsen ställs till webmaster. Webmaster besvarar också frågor om navigeringsprinciper, länkars funktion, webbläsare och operativsystem.