Sök

Priser

Prisändringsmodell

Prismodellen syftar till att effektivisera fjärrvärmesystemet och att det ska löna sig att använda fjärrvärmen resurseffektivt. Genom att tillsammans kapa höga förbrukningstoppar på vintern så kan produktionskostnaderna hållas nere och därigenom också priset på fjärrvärme.

Dokument om Prisändringsmodell finns under Broschyrer och blanketter.

Hur sätter vi priset?

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Till detta kommer en skälig vinst. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt.

Skälig vinst?

Vi maximerar inte vinsten, utan tar bara ut skälig vinst. Vinsten - ca 5 % på totalt kapital (eget kapital och skulder inkl. leasing) - används dels till att konsolidera verksamheten, det vill säga avbetalningar av skulder för att långsiktigt kunna hålla attraktiva priser, dels för att ge utdelning till ägaren, Falu kommun, som använder pengarna i sin verksamhet. Vinsten kan vara både högre och lägre enskilda år, beroende på framför allt väder och priset på elmarknaden.

Prismål

Vårt mål är att fjärrvärmen ska vara så prisvärd som möjligt för dig som kund. Vi har också som mål att fjärrvärmepriset ska vara lägre än medelkommunen enligt "Nils Holgerssonmodellen", som används för att ranka elnätspriser runtom i landet.