Sök

Kända fel som väntar rättning

Kända fel som vi väntar rättning på är bland annat:

  • Under Översikt, när du väljer 3 mån eller 6 mån stämmer inte datumperioden i "Diagram statistik". 

  • Krångligt inloggningsförfarande

  • Dygnsmedeleffekt visas även för vatten och el, den ska bara visas för fjärrvärme och fjärrkyla (den funktionen ser bara du som har fjärrvärme och dygnsmedeleffekt)

  • Timspotkunder ser bara påslaget i prisbilden

  • Jämför förbrukning behöver förklarande text

  • De företag som har en separat fakturaadress kan inte få lösenord och därför inte logga in.