Sök

Styrelse

Falu Energi & Vatten ägs av Falu kommun och har två politiskt tillsatta styrelser.

Styrelserna tillsätts varje valperiod av kommunfullmäktige. Deras uppdrag är bland annat att ta beslut i långsiktiga och övergripande frågor som rör företaget och vår verksamhet.

 

Styrelse för Falu Energi & Vatten

Ordinarie ledamöter
Ragnar Kroona (S)
Ordförande

Bo Wickberg (M)
Vice ordförande

Carl-Erik Nyström (C)

Dietmar Gleich (L)

Lars Broman (MP)

Lars Runsvik (M)

Paula Aspfors (S)

Ersättare ledamöter
Agneta Ängsås (C)

Anders Björn (S)

Catharina Enhörning (M)

Christina Knutsson  (S)

Theresia Holmstedt Jensen (S)

Kjell Hjort (FAP)

Mats Dahlberg (M)

Ordinarie ledamöter personalrepresentant
Jacob Isacson

Åke Persson

Ersättare ledamöter personalrepresentant
Lars Runevad

Örjan Forssén

 

Styrelse för Falu Elnät

Ordinarie ledamöter
Ragnar Kroona (S)
Ordförande

Lars Runsvik (M)
Vice ordförande

Anders Björn (S)

Ersättare ledamöter
Bo Wickberg (M)

Evert Karlsson (S)

Charlotte Oster (S)

Ordinarie ledamöter personalrepresentant
Tony Östh

Åke Persson

Ersättare ledamöter personalrepresentant
Fawaz Qasem

Mats Andersson