Sök

Examensarbete

När du gör ditt examensarbete hos oss får du en möjlighet att uppleva hur det är att jobba på Falu Energi & Vatten. Samtidigt får vi lära känna dig och ta del av dina kunskaper och idéer.

Det finns två sätt att söka examensarbete hos oss:

1) På den här sidan annonserar vi ut examensarbeten. Finner du något du tycker är intressant kontakta den person som uppges i annonsen.

2) Har du ett eget förslag till examensarbete?
Beskriv ditt förslag på examenarbete tydligt och konkret och skicka det till oss på  rekrytering@fev.se

Aktuella examensarbeten

Uppströmsarbete för renare vatten och slam på Främby ARV
Examenarbetet syftat till att med hjälp uppströmsmetodik/arbete kartlägga föroreningskällor till spillvattnet som inkommer till Främby avloppsreningsverket.

Läs mer om examensarbetet (pdf)

Kontakt: 
Melviana Hedén
023-77 46 26
melviana.heden@fev.se

Erica Jensen
023-77 49 45
erica.jensen@fev.se