Sök

För leverantörer och anbudsgivare

Falu Energi & Vattens verksamhet är beroende av leverantörer och samarbetspartners.

För oss är det viktigt att leverantörer och anbudsgivare är effektiva och måna om att ha en bra affärsrelation med oss. Vi strävar efter att vara tydliga och förenkla för anbudsgivare att lämna anbud till oss. Vi strävar efter att uppnå en bra resursanvändning och god totalekonomi.

Affärsmässigt handlingssätt

Vi följer upphandlingslagens principer som innebär ett affärsmässigt handlingssätt och vi förväntar oss detsamma från våra leverantörer och anbudsgivare.

Information om upphandling

För dig som vill veta mer om offentlig upphandling och få vägledning i anbudsgivning finns hjälp att få från bland annat från Upphandlingsmyndigheten.

Välkommen att bli vår samarbetspartner!