Sök

Slamtömning

Att tömma din brunn eller tank är en mycket viktig skötselåtgärd för dig med enskilt avlopp. Här hittar du tips och information som gör saker och ting lite enklare inför tömning.

Hjälp oss att komma fram - året om

En slambil väger cirka 26 ton och kräver en bred väg (3,5 meter + 1 meter på vardera sida) med god bärighet samt fri höjd på minst 4,5 meter. Tänk också på att halkbekämpa och snöröja under vintern. Slambilen behöver även ha plats att komma till och från tömningsplatsen utan att behöva backa annat än vid vändning. 

Slangdragning max 20 meter utan extra avgift

Att dra ut slangen från bilen är ett tungt arbete för vår chaufför. Maxavståndet för slangdragning är 20 meter. Blir det längre så utgår en extra avgift. Slambilen har tillgång till längre slang, dock innebär det ökad arbetstid för chauffören samt sämre arbetsmiljö och ökade kostnader. 

Fritt från stubbar, murar, staket och krukor

Hjälp till att hålla området kring brunnen fritt från sådant som försvårar slangdragningen. Ta bort eventuella prydnadsväxter, krukor och trädgårdstomtar innan tömning. 

Lätt brunnslock av plast

Brunnslocket bör vara av ett lätt material så det går lätt att lyfta eller dra åt sidan med ett handtag. Ska brunnslocket lyftas bort får det inte väga mer än 15 kilo enligt Arbetsmiljöverket. Betonglock överstigande en diameter på 75 centimeter bör undvikas. Tänk också på att locket ska vara barnsäkert.  

Priser

Aktuella priser på slamtömning hittar du här

Vanliga frågor

- När töms min brunn?

I dagsläget kan vi tyvärr inte säga exakt vilken dag slamtömningen av din brunn kommer att ske eftersom vissa yttre faktorer påverkar körschemat för slambilen. 

- Hur beställer jag tömning av min brunn?

Ring vår kundtjänst på 023-77 49 00 så hjälper de dig. 

- Hur ofta behöver brunnen tömmas?

Normalt en eller två gånger per år om brunnen är rätt dimensionerad. Emellanåt kan det hända att du behöver beställa en extra slamsugning beroende på användningsfrekvensen på ditt avlopp. Det gör du genom att ringa vår kundtjänst på telefon 023-77 49 00. 

- Hur ser jag att tömning har skett?

Det kan ibland vara svårt att se. En del två- och trekammarbrunnar är alltid fyllda med vatten vilket kan upplevas som att brunnen inte är tömd. Kontrollera enklast genom att lyfta på locket och se om det finns en tjock kaka högst upp. Det innebär att brunnen inte är tömd. Du kan även kontrollera genom att stoppa ner en pinne och röra runt. Känns innehållet som vatten är brunnen tömd. Vissa brunnar ska också ha ett mindre slamlager i botten.