Sök

Kreativitet och miljötänk i Faluns förskolor

Samverkansprojektet Re Doo startade i höstas i en lokal på Ingarvet i Falun med syfte att stimulera till ökad kreativitet, konstruktion och skapande i Falu Förskola.

Nu går satsningen vidare med inspirations- och materiallådor som levereras ut till Falu Förskola. Bakom kraftsamlingen står Falu Förskola, Arbetsmarknads- och integrationskontoret samt Falu Energi & Vatten.

De cirka 50-60 lådorna som skickas ut innehåller allt från återvunnet papper och rörbitar till tygremsor, mosaik, garn och mycket mer. Bara fantasin sätter gränser. Lådorna ska ses som ett komplement till pedagogernas besök på Re Doo, materialet används sedan i verksamheten. Allt packas i Re Doo:s lokal på Ingarvet och levereras sedan ut av kommunens ordinarie transporter till skolorna.

Skänk material du också!

– Lådorna ska öka kreativiteten, men också stärka miljömedvetenheten genom att olika material får ett nytt eller förlängt liv. En av våra samarbetspartners är Falu Energi & Vatten som hjälper oss med återvunnet material. Det kommer också att finnas en större låda uppe på återvinningscentralen vid Falu återvinning där besökare får skänka material till oss, avslutar Carina Holmstedt, verksamhetsledare Re Doo.

Re Doo - fakta

Re Doo är ett samverkansprojekt mellan Falu Förskola och Arbets- och integrationskontoret. Medverkande företag är Falu Energi & Vatten som stöttar satsningen för Faluns förskolor. Materialet skänks av lokala företag och bearbetas av deltagare som gör arbetspraktik på Re Doo. Re Doo har en lokal på Ingarvet (bredvid Ta Tillvara) dit förskolans pedagoger kan komma och hämta återbruksmaterial till konstruktion och kreativitet i skolan.