Sök

Driftstörning skapade högt ljud

Tidigt i morse, cirka 04.00, inträffade en driftstörning på Västermalmsverket. Störningen skapade också ett högt ljud som vi fått frågor kring. Hanna Bergman är fjärrvärmechef (tf) och kan förklara varför ljudet uppstod.

– Det var en tryckgivare som gick sönder i vårt ena kraftvärmeverk. Anläggningens säkerhetssystem löste ut med följden att ånga med högt tryck blåstes över tak via säkerhetsventiler. Tyvärr skapar det ett högt visslade ljud som kunde höras i de centrala delarna av Falun, berättar Hanna.

Ljudet som uppstår vid den här typen av tryck påminner om ett ånglok som blåser ut ånga. 
– Själva händelsen var inte någon planerad driftstörning och det brukar tyvärr inträffa ett par gånger om året. Oftast i samband med oplanerade strömavbrott, säger Hanna.

Är det här en allvarlig driftstörning?
– Nej, det är ingen allvarlig driftstörning, men ljudet stör närboende. Om något händer i vårt kraftvärmeverk i Falun har vi andra produktionsanläggningar som kopplas in, för att säkerställa att Faluborna får värme och kyla.

Går det inte att undvika den här typen av störning?
– Det är svårt att undvika helt, men vi ska ändå se över våra rutiner för tillsyn och underhåll för att se om det går att hitta förbättringar.