Sök

Enviken först ut att testa nytt larm för pumpstationer

Nu är testandet av ett nytt larmsystem till pumpstationer för avlopp igång.
– Vi har börjat testa ett sms-larm i Enviken, säger Emil Andersen, driftchef på Främby reningsverk.

I början av hösten stannade en av Falu Energi & Vattens pumpstationer för avlopp i Blixbo. Det resulterade i att avloppsvattnet rann ut i bäcken via ett nödutlopp. Larmfunktionen på stationen, en lampa som lyser rött, hade inte uppmärksammats av verksamheten eller allmänheten. Det blev tydligt att lysande lampor inte fungerar som larmsystem.

– Samhället har förändrats, liksom tekniken. Våra större pumpstationer har ett digitaliserat larmsystem och händelsen i Blixbo blev en ögonöppnare för oss – vi måste lyfta in även de mindre pumpstationerna i vårt digitala larmsystem, säger Emil Andersen och fortsätter:
– Det är aldrig bra för miljön att det sker en bräddning direkt ut i vattendragen och känslan när det händer är att vi sköter vårt jobb dåligt. Därför känns det skönt att vi är på god väg att hitta en hållbar larmlösning för pumpstationerna.

GSM-modem skickar sms
En av pumpstationerna i Enviken är först ut att testa hur det nya larmsystemet skulle kunna fungera i praktiken. När det blir ett driftstopp i någon av pumparna skickas en signal till ett GSM-modem i kontrollskåpet som i sin tur skickar ett SMS till driftpersonalen. Sms:et redogör också vilken eller vilka pumpar som är trasiga och om de bräddar avloppsvattnet.
– Tidigare gick signalen enbart till larmlampan på utsidan av huset. Skulle anläggningen bli utan ström så har modemet ett batteri som backar upp. Vi kommer att ha bättre kontroll och kan framför allt åka ut och ta hand om felen snabbare. Det minskar risken för att det blir stopp i båda pumparna, vilket leder till bräddning berättar Emil.

Tester klara till jul
Det nya larmsystemet i Enviken har testats under en vecka och ska utvärderas tillsammans med liknande system.
– Det handlar om att hitta den mjukvara som passar bäst för verksamheten. Vid jultid ungefär kommer alla tester vara genomförda och vi startar arbetet med att installera det valda systemet i våra cirka 120 pumpstationer. Vi kommer att gå efter en prioriteringsordning utifrån vilka stationer som är lättsynliga för allmänheten och konsekvensen för miljön, kringboende om det bräddar.

Inom tre år ska samtliga stationer vara uppdaterade. Vad är det som tar tid?
– Det är inte svårt att installera GSM-modemen, men det är tidskrävande med till exempel resor, administration av mobilabonnemang samt styra sms:en till rätt telefonnummer. Saker tar tid och betar vi av 40 stationer per år kommer vi att vara klara inom tre år. Då har vi ett system för framtiden.

Förutom sms-larm så kommer samtliga stationer ha kvar larmlampan som lyser vid driftstopp. Varför?
– Det handlar om säkerhet. Två system är bättre än enbart ett. Vi vill fortsatt att allmänheten hör av sig till Falu Energi & Vatten om de uppmärksammar en lysande lampa. Då ringer man 023-77 49 00. Är det kvällstid får man möjlighet att göra en felanmälan och samtalet blir kopplat till SOS Alarm.