Sök

Följ bygget av världens första klimatpositiva datacenter

ecodatacenter.se går det att följa bygget av Faluns framtida datacenter. En kamera visar markområdet intill Västermalmsverket där datacentret ska placeras. Bengt Östling är fjärrvärmechef och har sin arbetsplats på Västermalmsverket.

Just nu visar kameran ett rent markområde. Hur ser byggplanen ut?
– Med start i mitten av juni 2015 och fram till slutet av hösten kommer förberedande markarbeten att genomföras på området. Vi gör klart en byggbar tomt.

Datacentret kommer att ligga i anslutning till Västermalmsverket och Falu Energi & Vattens huvudkontor på Ingarvet. Kommer Faluborna märka av bygget på något sätt?
– I den första etappen handlar det om att iordningställa en byggbar tomt där stora mängder jordmassor ska förflyttas och packas, men även stenar ska krossas. Målsättningen är att Faluborna ska märka så lite som möjligt av arbetet.
– När projektet går vidare till nästa etapp är planen att en ny tillfart från Hanröleden byggs och en ny cykelväg till Ingarvet från Nybrogatan. När bygget väl är helt klart kommer datacentret smälta in i terrängen och inte synas eller märkas speciellt mycket. 

Kan du berätta något om vad det är för kunder som kan vara intresserade av Faluns datacenter?
– Användning av informationsteknologin exploderar i hela världen och därmed också den dolda elanvändningen för att tillhandahålla alla tjänster. Via globala fibermotorvägar så kan man placera sin utrustning nästan var som helst i världen och nå samma funktionalitet. Men med vitt skild klimatpåverkan och säkerhet.
– Våra kunder är framför allt företag som tillhandahåller olika former av molntjänster, men också företag som vill ha en mycket säker och hållbar verksamhet. Kunderna som väljer att lägga delar av eller hela sin verksamhet i Falun kommer att få hög säkerhet och en extremt låg klimatpåverkan för sin verksamhet. Allt till en låg kostnad. 

Är det redan klart med någon kund?
– Det pågår en febril marknadsaktivitet och det är ett mycket stort intresse för projektet. Ett antal avsiktförklaringar med både svenska och internationella kunder är klara, men det krävs ytterligare ett antal innan projektet går vidare till nästa etapp.

Du har jobbat i många år med att utveckla Faluns energisystem. Hur är känslan inför att koppla in datacentret?
– Jag blir stolt när jag ser vilken uppmärksamhet projektet får över hela världen. Med vårt synsättet, att utveckla verksamheten från det globala helhetsperspektivet ner till enskilda lokala aktiviteter, har vi faktiskt lyckats sätta ett nytt perspektiv på en hel bransch. Det ger mig ”ståpäls”…

Berätta mer om ert synsätt.
– Genom att skapa en framtidssäker infrastruktur vill vi ställa om och skapa ett hållbart samhälle som värnar om miljön och vår planet. Vi drivs av att bygga det hållbara samhället och för att nå dit måste vi ständigt utmana oss själva för att leverera lösningar som gör skillnad i Falubornas vardag.
– Fjärrvärme som använder restvärme till 100 procent är en del och där kommer datacentret att bidra till att Falun år 2020 når visionen om att 100 procent av värmen in fjärrvärmenätet är förnyelsebar. Värmen ska dessutom vara någon form av restvärme från en annan energiprocess, till exempel el som i en server blir till värme när den processar data.

 

Fakta/EcoDataCenter
Tillsammans med entreprenörsföretaget EcoDC AB bygger Falu Energi & Vatten världens första klimatpositiva datacenter. Läs mer om affärsprojektet - klicka på länken.