Sök

Fortsättning på studien om dricksvatten och hälsa i Falun

Under våren 2015 kommer Livsmedelsverket att starta upp den andra delen av dricksvattenstudien FalunBorlänge H2O. Studien har pågått sedan hösten 2012 i kommunerna Falun och Borlänge, men har haft ett uppehåll under cirka 1½ år.

Invånare med kommunalt dricksvatten i båda kommunerna kommer på samma sätt som under studiens första del att få svara på frågor om dricksvattenkonsumtion och hälsa. Det ska ge kunskap om huruvida olika källor för dricksvattnet påverkar hälsan.

Inom några månader kommer kommunerna i Falun och Borlänge att byta till en gemensam grundvattentäkt i Lennheden. I studien FalunBorlängeH2O studeras hur risken för magsjuka bland konsumenterna påverkas i samband med bytet till den gemensamma grundvattentäkten.
- Det är fantastiskt bra att vår bransch får del av tillgängliga forskningspengar på detta sätt. Vi behöver lyfta kunskaperna om sambanden mellan folkhälsa och kvalité på olika vattentäkter, säger Reimer Pettersson, VA-chef.

Läs mer om FalunBorlänge H2O under våra pågående projekt.